Waterschap Reest en Wieden, muskusrattenbestrijding

Een gevoelig onderwerp, de rattenbestrijding. Het waterschap heeft er dagelijks mee te maken. De knaagdieren vernielen dijklichamen en walkanten. Hoe gaat het waterschap hier mee om?

Muskusrattenbestrijding